alternativní psychoterapie,vědma koučink, tarot

KDYŽ STRACH POTKÁ LÁSKU

 

ukázka z knihy ŠTĚSTÍ NENÍ NÁHODA

napsal Kay Pollak

 

Jasný příklad toho, co se stane, když se setkají dvě protikladné síly, strach a láska, vidíme ve filmu Miloše Formana

 

AMADEUS

 

Slavné dílo o Wolfgangu Amadeovi Mozartovi pojednává o univerzálním tématu, že to, co člověk odmítá sám v sobě, to také napadá a ponižuje a vysmívá mimo sebe.

 

Příběh se odehrává na vídeňském císařském dvoře v osmnáctem století.

Přijíždí mladý, ale již uznávaný hudební skladatel Wolfgang Amadeus, jehož doprovází pověst génia. Jeho hudba je nádherná a každý, kdo si ji poslechne, je hluboce pohnutý.Ve filmu Mozart symbolizuje božskou inspiraci, svobodné umělecké vyjadřování a kreativitu. Je tvořivé živé dítě.

/Těmito vlastnostmi je obdařen každý člověk./

Mozart umí unikátním způsobem tvořit ze svého nitra. Reprezentuje antistrach. Vyzařuje z něj opravdovost, vitalita a láska.

U císařského dvora však pobýval i jiný skladatel, starší muž jménem Antonio Salieri. Ovládal techniky hudební kompozice, rozuměl své práci, byl velmi schopný a dočkal se mnoha ocenění a velké chvály, ale jeho posluchači byli zřídkakdy doopravdy unesení a hluboce pohnutí. Když Salieri uslyšel Mozartovu živou, takřka rajskou hudbu plnou vitality a radosti, zsinaly mu tváře. Byl zneklidněn. Ve filmu ho často vidíme, jak stojí se zasmušilým vrazem a napjatě poslouchá. Co tehdy cítil – závist, či ponížení?

Ve filmu Salieri symbolizuje sebeovládání, dodržování pravidel a moc. Jesliže Mozart reprezentuje lásku k životu, Salieri reprezentuje strach ze života.

Není divu, že sekání těchto dvou protikladných sil probíhalo dramaticky. Při poslechu Mozartovy hudby se v Salieriho duši probouzí bolest, která ho zcela pohltí. Pokouší se zabít to, co ji vyvolalo. Chce zabít Mozarta.

 

Toto nám vypráví filmová veŕze příběhu.

 

Mozart se nachází v každem z nás.

Citlivost, intuice, hravost a spontánnost. Boží jiskra. Láska k životu.

Také Salieri se nachází v každém z nás.

Potřeba mít vše pod kontrolou a řídit se pravidly.

Závist a touha po moci. Strach ze života.

Pravděpodobně se už každý setkal se svým vnitřním Salierim. Nebo možná v někom z rodičů, v učiteli, životním partnerovi nebo v kolegovi z práce. Závist a strach ze života /pohrdání/ se setkává se spontánností a opravdovostí.

Chcete-li skutečně pochopit Salieriho, zkuste se na okamžik vcítit do jeho kůže. Identifikujte se s tímto symbolem strachu a moci. Pronikněte do hlubin jeho srdce. K jeho podstatě, která byla kdysi vytěsněna. Jděte až k vnitřnímu dítěti, které je rovněž schované v každem Salierim. Proměńte se v Salieriho a okamžik pozorujte Mozarta jeho očima.

Stojíš-li, Mozarte, přede mnou se svým upřímným a otevřeným obličejem, připomínáš mi veškerou chuť do života, na níž se sám neodvažuji ani pohlédnout. Tím mi působíš bolest. Když tu stojíš přede mnou, pořipomínáš mi veškerou citlivost, spontánnost a přirozenost, kterou ve mně jako v dítěti potlačovali, trestali a jíž se vysmívali. Když tu stojíš přede mnou, připomínáš mi vitalitu, o níž jsem byl jako dítě ochuzen a kterou jsem se naučil odmítat....

Vitalitu, již jsem se v sobě snažil po celý život dusit. Probouzíš ve mně potlačenou bolest, která je tak silná, že mne nutí hledat způsoby, jak se s ní mám vypořádat. Musíš vědět, že je to pro mě otázka života a smrti.

Jedním z možných způsobů, jak zvládnout bolest, již jsi ve mně probudil, je – být k tobě uštěpačný, vysmívat se ti, odmítat tě, ponižovat tě, uchovávat si od tebe odstup a objektivizovat tě.

A nakonec tě zabít!“

 

Salieri není rozrušený z důvodu, který v dané chvíli považuje za hlavní.

Salieri je rozrušený ze všeho, co v něm Mozart probudil. Ale když dospěl k tomuto poznání, byl už starý muž. Teprve tehdy pochopil, že jeho problémem nebyl Mozart. Jeho problémem bylo něco, co se nacházelo přímo v něm, Salierim. Jakmile konečně poznal tuto pravdu, hluboce se kál, a dokonce se pokusil vzít si život.

 

Mnoho lidí se identifikuje s Mozartem. Možná každý z nás v dětství potkal dospělého člověka /ať už příbuzného, souseda, či učitele..../ kterého provokovala naše vitalita a chuť k životu. Tento dospělý nás možná zespěšňoval, ponižoval a urážejícím způsobem se vyjadřoval , zejména o našich citech, nebo nám dokonce zakazoval,, abychom dávali svou vitalitu najevo. Dokonce nás za to i ztrestal, čímž nám ustřihl křídla.....

A to všechno jen proto, aby se vyrovnal s vlastní bolestí a zvládl svůj strach ze života.

Nyní můžeme s vnitřním klidem říct:

Lidé, kteří mají strach ze života, mají sklon tlumit svou bolest tím, že v sobě uhasí vlastní život.

Film Amadeus vypráví o sektání mezi dvěma mocnými silami, jimiž jsou:

Láska k životu a strach ze života.

 

Rozhlédněte se kolem sebe a pokuste se rozpoznat příklady vztahů typu Mozart versus Salieri ve vašem okolí /ve společnosti, v práci, mezi známými, v rodině...../

Zdalipak odhalíte situace, kdy se strach /Salieri/ snaží všemi možnými způsoby udusit vitalitu a osobní růst /Mozart/?

Uvědomíte-li si tento mechanismus, u sebe sama i u ostatních, učiníte tím provní krok k jeho omezení.

 

Tento článek je převzat z časopisu Medium číslo 2, únor 2012

Kontakt

Jana Tůmová

Jaja.Tumova@email.cz

IČO 464 78 337
Pod lipou 1495
508 01 Hořice


tel.: 776 65 13 11

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode